spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Nepsat zákony pro kočku

2. 2. 2015   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

Zákony jsou nesrozumitelné a stále se novelizují. Navíc jsou často napsány tak, aby korupci podporovaly, nikoli omezovaly. Prostě pro kočku. Jde jen o obvyklé žalozpěvy nebo je s českými zákony skutečně něco v nepořádku?

Léčení těla versus léčení společnosti. Zákony mají léčit společnost z jejích neduhů. Srovnejme proto léčbu společnosti s léčbou nemocného člověka. Porovnejme, zda nemoci společnosti léčí stát stejně dobře, jako lékař léčí nemoci těla. Předtím než začneme být nemocní, obvykle cítíme, že na nás něco leze, že nejsme obrazně řečeno „ve své kůži." Pak nás začne třeba bolet v krku. Co udělá člověk v takové situaci? Půjde k lékaři. Lékař zjistí, co mu je, a určí diagnózu. Je to angína nebo rakovina hrtanu?

Nutnost určení diagnózy. Obdobně společnost dříve než onemocní, rovněž cítí, že na ní „něco leze." Novináři píší o problémech, občanská společnost vydává varovné signály, něco je cítit ve vzduchu. Co udělá stát, jestliže je společnost nemocná? Určí diagnózu? Zjistí, jaká konkrétní nemoc se o společnost pokouší, a podle toho naordinuje léčbu? Nikoli. Tím nejdůležitějším, tedy diagnózou společenského problému, se při vytváření zákonů v podstatě nikdo nezabývá.

Realita - místo diagnózy ideologie a opisování. V horším případě se politici slepě řídí svou ideologií. Na jakoukoliv společenskou nemoc ordinují svůj univerzální aspirin: jedni stále ordinují „méně státu“, druzí se stejnou pravidelností žádají vyšší zdanění bohatých a více přerozdělování. V lepším případě předtím, než stát začne společnost léčit z nějakého neduhu, se jde zeptat sousedního státu, jaké léky zrovna bere. Poté předepíše stejný lék, který viděl u souseda. Ovšem už si zpravidla nedá tu námahu, aby zjistil, z jaké choroby se soused vlastně léčí. Společnost má zápal plic a potřebuje antibiotika. Stát ovšem podává projímadlo, protože viděl, že ho bere soused. Politici se tváří, že léčí, a doufají, že občan nepozná, že léčí úplně něco jiného, než co společnost trápí.

Příklad falešné léčby: anonymní akcie. Ilustrativním příkladem v tomto ohledu může být zrušení anonymních akcií. Česko trápil a stále trápí problém rozkrádání veřejných peněz přes veřejné zakázky a dotace. Co udělal český stát s tímto neduhem? Podíval se k sousedovi do Rakouska a zjistil, že u tamních firem ruší anonymní akcie. Rozhodl se proto, že to samé udělá v Česku a zruší anonymní listinné akcie u českých firem. Rakousko však rušilo anonymní akcie nikoli proto, že by se tam rozkrádaly veřejné peníze přes anonymní firmy, ale protože potřebovalo vyřešit jiný problém – praní špinavých peněz. Český stát sice použil stejný lék jako soused, avšak na zcela jinou nemoc. V konečném důsledku proto neduh nevyléčil. Lékem v tomto případě samozřejmě není anonymní akcie vrátit, ale důsledně kontrolovat, kdo vlastní akcie firem, které dostávají peníze z veřejných rozpočtů.

lexperanto


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu