spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

17. 6. 2016   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

Kdy použít behaviorální analýzu? V zásadě kdykoli, jak pro tvorbu zákonů, tak pro hodnocení jejich účinnosti, nejlépe ve fázi hodnocení dopadů regulace (RIA). Je vhodné i účinné spustit pilotní „testovací“ behaviorální studii dříve, než zákonodárce schválí právní předpis. Behaviorální analýzy lze ovšem využít i ke kritickému posouzení platných a účinných předpisů, tedy ex post*. Obecně však platí, že čím dříve je behavioriální analýza v legislativním procesu využita, tím je její přínos efektivnější. 

Má smysl používat behaviorální studie? Nejdříve je třeba si položit otázku, zdali v oblasti, kterou chceme regulovat, vůbec lidské chování hraje nějakou roli nebo zda jde o ryze technickou normu. Jinými slovy, představme si, že zákonodárce připravuje předpis v oblasti označování potravin. Jelikož označování potravin je určené k tomu, aby spotřebitel uváděné informace přečetl, pochopil a podle toho se zařídil, prvek lidského chování je v takové situaci nepochybně zásadní. V tomto ohledu má proto smysl zadat behaviorální studii, která by možné reakce jednotlivců zhodnotila.

Jak efektivně používat behaviorální studie? Pokud jsme ve fázi, kdy zvažujeme provedení studie o lidském chování, je třeba pochopit postoj a chování jednotlivců v životních situacích, které chce navrhovaný zákonem upravit. Aby měla studie praktický význam, je nutné si předem ujasnit, jakého lidského chování chce navrhovaný předpis dosáhnout: v uvedeném případě, bude proto nutné zkoumat, například jak spotřebitel chápe nápis na obalu výrobku, nebo jak se lidské chování mění v závislosti na textu informací uvedených v předepsaném označení. Pokud toto neprovedeme, může se stát, že z behaviorální studie získáme zcela nepotřebná data.

Časová náročnost behaviorálních studií. Na studie pracující s lidmi a zkoumající jejich chování je potřeba dostatek času. Existují různé druhy behaviorálních studií počínaje experimentálním testováním přes kontrolované testy na náhodném vzorku (tzv. randomised control trial), ankety či průzkumy až po kvalitativní výzkumy. Pokud jde například o experimentální testování, je třeba dopředu stanovit způsob zkoumání a kontrolní mechanismy, dostatečný počet respondentů, správnou úroveň a též formu motivací a stimulů. Podle odborníků trvá nejjednodušší studie formou experimentálního testování minimálně šest měsíců. Pokud jde o kontrolovaný test na náhodném vzorku, jsme už na úrovni jednoho roku a výše.

Praktická aplikace behaviorálních studií. Zákonodárce by se měl nad užitečností provedení behaviorální studie chování zamyslet v rané fázi přípravy zákona. Pokud dojde k závěru, že taková studie bude mít v daném případě smysl, musí si ujasnit, co přesně chce zkoumat a jakou formou to provést. Pokud takovou studii nezadává pouze pro forma, aby si odškrtl políčko a výsledky založil do šuplíku, a skutečně chce ze studie získat relevantní poznatky, musí mít na její nastavení, průběh i následnou analýzu dat dostatek času. To bude v reálném světě znamenat, že behaviorální studie budou dávat smysl pouze u větších zákonodárných iniciativ.

Behaviorální studie v ČR. V České republice byly behaviorální studie při přípravě zákonů použity ve větší míře zatím pouze u nového zákona o omezení hazardu, byť poměrně úspěšně, neboť z těchto studií byly v řadě případů čerpány argumenty při projednávání a schválení tohoto zákona. Škoda, že ministerstva nepoužívají behaviorální studie v širším měřítku, pomohlo by to zlepšit kvalitu zákonů a zvýšit úroveň věcné debaty při jejich přijímání.

Lexperanto


* Joint Research Centre: Scientific and policy report - Applying Behavioural Sciences to EU Policy-making, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013, s. 9 - 18.


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu