spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

20. 5. 2016   rubrika: Jak vytvářet kvalitní zákony

Evropská komise již několik let vytváří legislativu založenou na zákonitostech reálného lidského chování. Zlepšuje tím například postavení spotřebitele, ale i další oblasti běžného života. Pojďme se inspirovat její dobrou praxí.

Legislativa EU tvořená na základě behaviorálních poznatků. Evropská komise již od roku 2008 udává tempo ve využívání zákonitostí lidského chování při tvorbě práva, ať již jde o oblast ochrany spotřebitele, či ochrany zdraví nebo kvality potravin. Konkrétní hmatatelné stopy jsou vidět v legislativě chránicí spotřebitele formou zákazu předdefinovaných položek k odsouhlasení ve spotřebitelských smlouvách. Dalším příkladem ze současnosti je použití nového trendu při revizi tzv. tabákové směrnice nebo v doporučení pro on-line sázkové hry. Současná Junckerova Evropská komise tento přístup zahrnula i do nové koncepce přípravy lepší legislativy (Better Regulation)*.

Jak je to jinde v Evropě? Evropská komise připravila zprávu o využívání lidského chování v právních úpravách 32 evropských států.** Zpráva je seřazena podle zemí a prezentuje zkušenosti s uplatňováním lidských návyků při tvorbě zákonů v různých oblastech života. Jde vlastně o jednoduchý fígl, který trefně charakterizoval evropský komisař Navracsics: „Věda založená na lidském chování zavádí jak nové myšlení, tak i nové metody při přijímání práva. Vede nás k vyzkoušení věcí dříve, než začneme konat a navrhuje nová řešení tak, že berou do úvahy to, jak se v reálném světě skutečně chováme“***.

Jak je to ve světě? Několik států EU, mezi nimi zejména Spojené království, Nizozemsko, Německo, Francie či Dánsko již sestavily pracovní týmy pro uvádění do praxe zákonitostí lidského chování při tvorbě práva. V globálním měřítku pak takoví světoví hráči jako Světová banka či Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) publikovaly zprávy vyzdvihující důležitost takové aplikace do praxe. I tento přístup však má své rezervy. Zde jde konkrétně o nutnost vylepšit spolupráci mezi tvůrci legislativy a akademickou obcí stejně jako o účinnou komunikaci s občany tak, aby se zvýšila jejich podpora tvorby zákonů na základě poznatků o reálném lidském chování.

A jak je to u nás? Jak bylo uvedeno v předchozím příspěvku Lexperanta****, český zákonodárce nové trendy v oblasti vytváření lepších zákonů zatím spíše ignoruje. Jedinou světlou výjimkou v tomto směru je zákon o hazardních hrách (v současné době v Senátu), při jehož přípravě byly využity některé poznatky z oblasti behaviorální ekonomie***** a chování jednotlivců. Doufejme, že jde o první vlaštovku, po které přijdou další.

Lexperanto


* „EU policy and behavioural science – keeping it real“, Commission Direct, Avril – Mai 2016, s. 12 - 13.
** Better Regulation Guidelines, Commission Staff Working Document (COM(2015) 215 final; SWD(2015) 110 final.
*** Behavioural Insights Applied to Policy: Overview across 32 European countries, 2016, https://www.europa.eu/!Ym78Td
**** Proč máme blbé zákony? Lexperanto, 26. 4. 2016, http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/317-proc-mame-blbe-zakony
***** Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu, Lexperanto, 2. 6. 2014, http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/11-chytra-pravidla-aneb-postouchnuti-misto-zakazu


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu