spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Právo musí být přístupné

Na tom se shodnou všichni. Ovšem zjistit, co stát po člověku požaduje, a jak se tedy chovat podle práva, je pro řadu lidí obtížným, ne-li nadlidským úkolem. Navzdory postupující elektronizaci jsou v právním světě autentické pouze tištěné verze zákonů: k nahlédnutí na místním obecním úřadě, v prakticky nesrozumitelné formě.

Více o (ne)snadném přístupu k právu.

„Přístupnost práva je jeho silou i slabinou.
Bohužel spíše tou slabinou.“

Právo musí být srozumitelné

S tím jistě nelze nesouhlasit. Dnes jsou však zákony natolik složité, že jim rozumí sotva elita společnosti, nikoliv běžný uživatel. Právní předpisy jsou psány buď technickým nebo archaickým žargonem. Vědět, co právo po člověku vyžaduje a jak se chovat podle práva, se stává časově nedostupným luxusem.

Více o problému srozumitelnosti práva.

„Ušlechtilé jsou ty zákony, kterým rozumí každý.
Ukažte mi aspoň jeden…“

Neznalost zákona neomlouvá

Domněnka, která vyplývá z (obtížně naplnitelných) předpokladů, že právo je přístupné a srozumitelné… a že jej tudíž všichni znají. Jenomže v dnešní době ani soudci, ani advokáti, ani jacíkoli jiní právníci nemají šanci znát veškerá právní pravidla – a to ani v situaci, kdy mají k dispozici placené zdroje „předžvýkaných“ právních informací. Požadovat znalost práva po občanech-neprávnících znamená požadovat nemožné.

Více o nesmyslnosti zásady neznalost zákona neomlouvá.

„Ignorantia iuris non excusat…
je možné nutit k nemožnému?“

Každý si chrání svá práva

Další iluze. Předpokládá, že každý má možnost se k právu dostat, seznámit se ním, vyznat se v něm… aby pak měl povinnost umět s ním „šermovat.“ Účinně chránit svá práva mohou pouze ti nejbohatší, kteří si mohou zaplatit advokáta, nebo paradoxně ti zcela bez prostředků, kteří mají nárok na bezplatnou právní pomoc. Běžné, průměrné, obyčejné a jím podobné občany právo ponechává napospas, bez ochrany.

Více o nedostatku právní ochrany.

„Vigilantibus iura…
moje noční můra.“

Spravedlnost nesmí být nikomu odepřena

… ovšem pouze pokud si dokážete chránit svá práva a o spravedlnost výslovně žádáte. Jestliže jakýkoli právní problém o hodnotě nižší než 10 000 Kč – tedy o něco méně, než polovina průměrného měsíčního platu, nemá smysl řešit, protože najatému právníkovi zaplatíte více než kolik můžete „vyhrát“, pak je běžnému „uživateli“ odepřena spravedlnost ve většině potíží, které mu život postaví do cesty.

Více o realitě přístupu ke spravedlnosti.

„Denegatio iustitiae…
tak to zatím na světě je.“

Každý má právo znát důvody rozhodnutí

Vysvětlení důvodů, které vedly soud či úřad k vydání toho či onoho rozhodnutí, je základním právem každého občana. Jestliže si každý má chránit svá práva a spravedlnost nesmí být nikomu odepřena, musí být argumenty stran směřující k ochraně práv nejen vyslyšeny a posouzeny, ale též musí být uvedeny srozumitelné důvody, proč je soud či úřad přijal či zamítl. Bohužel řada rozhodnutí se místo vysvětlení důvodů a argumentů jen schovává za předpisy a nesrozumitelný právní jazyk.

Více o důležitosti srozumitelného zdůvodnění rozhodnutí.

„Zdůvodnění je hradbou proti svévoli…
je-li přesvědčivé a srozumitelné komukoli.“

Připravili jsme pro Vás RSS RSS: články / vše

30. 12. 2021 Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

Právo na férovost soudního procesu je význačnou vlastností a jedním ze základních principů demokratické společnosti. Číst dále…

29. 11. 2021 Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

Soud i soudci, ale i řada dalších orgánů veřejné moci musí rozhodovat nezávisle a nestranně. Princip, který zní na první pohled jasně, ale co vlastně konkrétně znamená? Číst dále…

22. 11. 2021 Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

Právo na spravedlivý proces není nic abstraktního, čeho se lze domáhat v jakémsi vzdáleném Štrasburku. Je to něco, na co má každý právo tady a teď, v podstatě v každém typu řízení před jakýmkoli orgánem v němž jde o práva jedince. Číst dále…

16. 7. 2020 Chytrá pravidla pro dekádu 2020

Pandemie COVID ukázala, že řadu věcí lze dělat jinak a lépe, a to okamžitě a bez dlouhých cavyků. Tvorba zákonů a její aplikace je přesně tou věcí, kterou by šlo změnit rychle k lepšímu Číst dále…

24. 6. 2020 Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

Jak využít lidskou iracionalitu při vytváření chytrých pravidel, aby taková pravidla lidem pomáhala? Číst dále…

10. 6. 2020 Chytrá pravidla ve Francii

Nové francouzské iniciativy v zavádění chytrých pravidel, jež berou v potaz kontext a snaží se předvídat lidské reakce na tyto pravidla, jako možná inspirace i pro českého zákonodárce? Číst dále…

31. 12. 2019 Chytrá pravidla v USA

Pionýry chytrých pravidel byly americké tabákové firmy a nejrůznější „šmejdi“. Ve prospěch veřejnosti, zejména na ochranu spotřebitelů, začaly být poznatky behaviorální vědy využívány v USA až od Obamovy vlády Číst dále…

7. 11. 2019 Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

Malé a střední podniky a jejich status láme hlavu nejednomu (nejen) českému úředníkovi. Kde je zakopaný pes? Číst dále…

17. 5. 2019 Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

Odlišení malých a středních podniků od podniků velkých hraje klíčovou roli například při přidělování dotací. To ovšem nemusí být tak snadné, jak ukázala kauza Čapí hnízdo. Jak z toho ven? Důkladným rozkrytím jejich vlastnických struktur Číst dále…

12. 4. 2019 Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

Povinné zápisy do evidence skutečných majitelů právnických osob neskončily v České republice velkým úspěchem.* Evropské právo nabízí „reparát“ ve formě implementace 5. směrnice proti praní peněz. Číst dále…

28. 1. 2019 Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

Vymahatelnost práva je často užívanou mantrou. Pokud právo není vymahatelné, je jen cárem papíru. Příkladem takové nevymahatelnosti je nevynutitelnost povinnosti zapsat do evidence skutečné majitele právnických osob. Číst dále…

30. 12. 2018 Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

Říká-li právo, že je třeba se chovat určitým způsobem a nikoli způsobem jiným, musí být zároveň schopno takové pravidlo – alespoň občas – vymoci, jinak ztrácí respekt a legitimitu. Číst dále…

21. 9. 2018 Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

Mají profesor Dědič ekonom Zámečník pravdu? Skutečně nelze skoncovat s netransparentností vlastnických struktur firem? Dovolíme si se i slovutnými osobnostmi nesouhlasit. Číst dále…

21. 8. 2018 Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

Vytváření komplexních netransparentních korporátních vlastnických struktur nelze zakázat a, jak ukazuje realita, ani příliš kvalitně legislativně upravit. Jediným řešením je proto certifikace. Číst dále…

5. 7. 2018 Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

Právní nejistota, častý fenomén současnosti, představuje zásadní překážku pro vynutitelnost práva. Na nové oblasti rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů právnických osob lze názorně ilustrovat všechny tři hlavní zdroje právní nejistoty. Číst dále…

3. 5. 2018 Právní nejistota, její zdroje a důsledky

nejistota je nerozlučnou sestrou právní nesrozumitelnosti. I když jde o jev nežádoucí, každý se s ním setkává dnes a denně a musí neustále řešit, jak se s ním vypořádat. Číst dále…

4. 4. 2018 Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

Hodnotit efektivitu existujících zákonů před přijetím zákonů nových je zcela logické. V Evropské unii je to pravidlem, které se v praxi osvědčuje. V Česku se naopak zanedbává. Číst dále…

16. 3. 2018 Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu

O věci rozhodne nezávislý a nestranný soud. Zní to na první pohled jasně a logicky, ale co to vlastně všechno obnáší? Číst dále…

11. 1. 2018 Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

Jak má firma registrovat na „něco“, když nikdo neví, co to „něco“ vlastně je? Malé zamyšlení nad evidencemi skutečných majitelů právnických osob účinnými od 1. ledna 2018. Číst dále…

Vybrali jsme z médií

Související odkazy

Lexibilita.cz – zpřístupnit právo pomocí informačních technologií

Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu