spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Právo musí být přístupné

Na tom se shodnou všichni. Ovšem zjistit, co stát po člověku požaduje, a jak se tedy chovat podle práva, je pro řadu lidí obtížným, ne-li nadlidským úkolem. Navzdory postupující elektronizaci jsou v právním světě autentické pouze tištěné verze zákonů: k nahlédnutí na místním obecním úřadě, v prakticky nesrozumitelné formě.

Více o (ne)snadném přístupu k právu.

„Přístupnost práva je jeho silou i slabinou.
Bohužel spíše tou slabinou.“

Právo musí být srozumitelné

S tím jistě nelze nesouhlasit. Dnes jsou však zákony natolik složité, že jim rozumí sotva elita společnosti, nikoliv běžný uživatel. Právní předpisy jsou psány buď technickým nebo archaickým žargonem. Vědět, co právo po člověku vyžaduje a jak se chovat podle práva, se stává časově nedostupným luxusem.

Více o problému srozumitelnosti práva.

„Ušlechtilé jsou ty zákony, kterým rozumí každý.
Ukažte mi aspoň jeden…“

Neznalost zákona neomlouvá

Domněnka, která vyplývá z (obtížně naplnitelných) předpokladů, že právo je přístupné a srozumitelné… a že jej tudíž všichni znají. Jenomže v dnešní době ani soudci, ani advokáti, ani jacíkoli jiní právníci nemají šanci znát veškerá právní pravidla – a to ani v situaci, kdy mají k dispozici placené zdroje „předžvýkaných“ právních informací. Požadovat znalost práva po občanech-neprávnících znamená požadovat nemožné.

Více o nesmyslnosti zásady neznalost zákona neomlouvá.

„Ignorantia iuris non excusat…
je možné nutit k nemožnému?“

Každý si chrání svá práva

Další iluze. Předpokládá, že každý má možnost se k právu dostat, seznámit se ním, vyznat se v něm… aby pak měl povinnost umět s ním „šermovat.“ Účinně chránit svá práva mohou pouze ti nejbohatší, kteří si mohou zaplatit advokáta, nebo paradoxně ti zcela bez prostředků, kteří mají nárok na bezplatnou právní pomoc. Běžné, průměrné, obyčejné a jím podobné občany právo ponechává napospas, bez ochrany.

Více o nedostatku právní ochrany.

„Vigilantibus iura…
moje noční můra.“

Spravedlnost nesmí být nikomu odepřena

… ovšem pouze pokud si dokážete chránit svá práva a o spravedlnost výslovně žádáte. Jestliže jakýkoli právní problém o hodnotě nižší než 10 000 Kč – tedy o něco méně, než polovina průměrného měsíčního platu, nemá smysl řešit, protože najatému právníkovi zaplatíte více než kolik můžete „vyhrát“, pak je běžnému „uživateli“ odepřena spravedlnost ve většině potíží, které mu život postaví do cesty.

Více o realitě přístupu ke spravedlnosti.

„Denegatio iustitiae…
tak to zatím na světě je.“

Každý má právo znát důvody rozhodnutí

Vysvětlení důvodů, které vedly soud či úřad k vydání toho či onoho rozhodnutí, je základním právem každého občana. Jestliže si každý má chránit svá práva a spravedlnost nesmí být nikomu odepřena, musí být argumenty stran směřující k ochraně práv nejen vyslyšeny a posouzeny, ale též musí být uvedeny srozumitelné důvody, proč je soud či úřad přijal či zamítl. Bohužel řada rozhodnutí se místo vysvětlení důvodů a argumentů jen schovává za předpisy a nesrozumitelný právní jazyk.

Více o důležitosti srozumitelného zdůvodnění rozhodnutí.

„Zdůvodnění je hradbou proti svévoli…
je-li přesvědčivé a srozumitelné komukoli.“

Připravili jsme pro Vás RSS RSS: články / vše

11. 1. 2018 nové Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

Jak má firma registrovat na „něco“, když nikdo neví, co to „něco“ vlastně je? Malé zamyšlení nad evidencemi skutečných majitelů právnických osob účinnými od 1. ledna 2018. Číst dále…

29. 12. 2017 Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

Návrh programového prohlášení nové vlády slibuje srozumitelnost, právní jistotu a dokonce přívětivost nových zákonů. Pojďme se na to podívat zblízka… Číst dále…

20. 11. 2017 Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

Rovné či nerovné příležitosti aneb startovací čára pro každého jedince stejná či jiná z důvodu původu? Mýtus či realita? Jak jsme na tom v EU? Číst dále…

2. 10. 2017 Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

„Život je nespravedlivý, společnost je nespravedlivá“ - klasické nářky mnoha lidí. Mají pravdu? Co je vlastně sociální spravedlnost? A co ji ovlivňuje? Číst dále…

24. 7. 2017 Jak právo pomáhá inovacím?

Že právní předpisy brzdí inovace stanovováním někdy nesmyslných požadavků asi nikoho nepřekvapí. Že by ale právo mohlo inovace podporovat? Číst dále…

30. 6. 2017 Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

Inovace a regulace mohou často stát proti sobě. Regulace potírá inovaci a inovace se snaží obejít regulaci. Inovace i regulace se ovšem dají do značné míry skloubit tak, aby se vzájemně doplňovaly. Číst dále…

7. 6. 2017 Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

EU se s novými pravidly snaží přijímat jen zákony, které jsou potřebné a mají užitečné dopady na občany. Daří se jí to? Číst dále…

5. 5. 2017 Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

První rok práce evropského výboru pro kontrolu kvality evropských zákonů je za námi. Podívejme se, s jakým úspěchem drží kvalitu a množství evropských právních předpisů pod kontrolou. Číst dále…

18. 4. 2017 (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

Jakkoli paradoxně to může znít, lepší srozumitelnosti práva lze dosáhnout pouze (r)evolucí jeho formy, nikoli jeho obsahu. Číst dále…

24. 2. 2017 Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

Stejně jako lze napsat dobrý či špatný zákon i veřejnou konzultaci k návrhu připravovaného zákona lze provést kvalitně i nekvalitně. Jak zvládnout veřejnou konzultaci návrhu zákona? Číst dále…

8. 2. 2017 Délka a efektivita českých insolvencí

Efektivita českých insolvenčních řízení v evropském i světovém srovnání aneb jak dlouho trvají u nás insolvence, kolik stojí a jaká je jejich výtěžnost. Číst dále…

20. 1. 2017 Kvalita justice v ČR a zbytku EU

Jak kvalitní je justice v ČR ve srovnání se zbytkem EU? Jak se vlastně objektivně porovnává kvalita justice? Jde to vůbec? Číst dále…

27. 12. 2016 Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

Jak je na tom česká justice oproti zbytku EU z hlediska efektivity? Srovnejme suchá, ale důležitá fakta. Číst dále…

29. 11. 2016 Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

Jakákoli nepřiměřená a zjevné nevyvážená smluvní klauzule v neprospěch spotřebitele je zakázaná. Jak se nepřiměřenost posuzuje a jak se proti takovým klauzulím bránit? Číst dále…

8. 11. 2016 Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

Kromě toho, že spotřebitelské smlouvy musí být jasné a srozumitelné, nesmí být pro spotřebitele nepřiměřené a zjevně nevyvážené. Co to přesně znamená? Číst dále…

20. 10. 2016 Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

Veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva, tak praví § 1811, odst. 1 občanského zákoníku. Co to ale přesně znamená? Číst dále…

30. 9. 2016 Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

V dubnu 2016 uveřejnila Evropská komise čtvrtou srovnávací studii soudních systémů v členských státech EU pod názvem „The 2016 EU Justice Scoreboard“. Co tato studie zkoumá a jak je na tom Česká republika? Číst dále…

2. 9. 2016 Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

Malý výlet k lingvistickým a filozofickým kořenům pojmu „srozumitelnosti“ v oblasti práva dokáže odhalit neobvyklé souvislosti tvorby, výkladu i používání práva. Číst dále…

19. 7. 2016 VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

Elektronická knihovna legislativního procesu (eKLEP) se konečně zpřístupnila veřejnosti (VeKLEP). Od roku 2007 ji užívaly pouze státní orgány, nyní se databáze konečně otevřela i občanům. Co všechno v ní lze nalézt? Číst dále…

29. 6. 2016 Zákaz zneužití práva

Právo se dá používat, využívat i zneužívat. Zneužitím se právo odvrací od spravedlnosti a vytváří bezpráví. Zásada zákazu zneužití práva je proto jednou z důležitých pojistek spravedlnosti. Číst dále…

Vybrali jsme z médií

Související odkazy

Lexibilita.cz – zpřístupnit právo pomocí informačních technologií

Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Zákaz zneužití práva

• Proč máme blbé zákony?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii