spolek pro přístupné a srozumitelné právo

Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

29. 11. 2021   rubrika: Právní principy

Spravedlnost nemůže být pouze vykonávána, ale veřejnost musí rovněž vidět, že je spravedlnost vykonávána. Viditelnost výkonu spravedlnosti posiluje důvěru veřejnosti v soudy v demokratické společnosti*.

"Nezávislost soudu" označuje nezbytnou osobní a institucionální nezávislost, která je nezbytná pro nestranné rozhodování, a je tedy předpokladem nestrannosti. Charakterizuje tak stav mysli, který označuje odolnost soudce vůči vnějšímu tlaku jako součást jeho morální integrity**. Soudci proto nesmí být vůči stranám podjatí, a to ani funkčně, tedy v rámci jednotlivých fází procesu, ani osobně*, což zahrnuje i nezávislost vůči ostatním složkám veřejné moci (výkonné i zákonodárné)***.

Zásady použitelné při určení, zda lze soud považovat za "nezávislý a nestranný", se vztahují stejně na profesionální soudce, přísedící či porotce****. Nezávislost soudnictví vyžaduje, aby jednotliví soudci nebyli nepřiměřeně ovlivňováni tlaky mimo soudní soustavu či zevnitř. Evropský soud pro lidská práva navíc soustavně zdůrazňuje, že závazek státu zajistit projednání před „nezávislým a nestranným soudem“ podle článku 6 odst. 1 Úmluvy se netýká jen moci soudní, ale i moci výkonné, zákonodárné i všem ostatním státním orgánům na jakékoli úrovni*****.

Pokud jde specificky o trestní proces, pro odpověď na otázku, zda lze soud považovat za "nezávislý", jak vyžaduje článek 6 § 1 Evropské úmluvy o lidských právech, je důležité nejen to, jak se soudní řízení jeví vnitřně, ale i navenek. V sázce je důvěra, kterou musí soudy v demokratické společnosti mít u veřejnosti, a především, pokud jde o trestní řízení, u obviněného, resp. obžalovaného******.

Vnitřní nezávislost soudnictví vyžaduje, aby soudy nebyly vystaveny tlakům ze strany kolegů soudců nebo těch, kteří mají u soudu manažerskou odpovědnost, jako je předseda soudu nebo předseda senátu soudu. Neexistence dostatečných záruk zajišťujících nezávislost soudců v soudnictví, zejména vůči jejich soudním nadřízeným, může vést k závěru, že pochybnosti účastníka řízení o nezávislosti a nestrannosti soudu lze považovat za objektivně odůvodněné*******.

lexperanto


* Evropský soud pro lidská práva (ESLP), Micallef v. Malta [GC].
** ESLP, Guðmundur Andri Ástráðsson v. Island [GC], § 234.
*** ESLP, De Haan v. the Netherlands, §§ 52-55; Helle v. Finland, § 46; Crompton v. the United Kingdom, § 79; and Denisov v. Ukraine [GC], §§ 65, 67 a 72.
**** ESLP, Holm v. Švédsko, § 30.
***** ESLP, Agrokompleks v. Ukrajina, § 136.
****** ESLP, Şahiner v. Turecko, § 44.
******* ESLP, Parlov-Tkalčić v. Chorvatsko, §86; Daktaras v. Litva, § 36; Moisejev v. Rusko, § 184.


Desatero přístupného a srozumitelného práva

  1. Právo musí být přístupné.
  2. Právo musí být srozumitelné.
  3. Zákony musí být smysluplné a zdůvodněné.

Celé desatero zde.

Anketa Ad absurdum

Narazili jste na nesrozumitelný text zákona či rozhodnutí?

Pošlete nám ho!

Články v rubrikách

Srozumitelným právem proti byrokracii:

• Zatím neexistující evidence malých a středních podniků

• Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů u malých a středních podniků

• Praktické těžkosti při rozkrývání vlastnických struktur

• Chytím tě, až budu chtít aneb boj s netransparentností vlastnických struktur

• Inteligentní, srozumitelné a jednoduché hledání skutečných majitelů

• Právně nejisté hledání skutečných majitelů právnických osob

• Jak právo pomáhá inovacím?

• Jak právo brání inovacím a jak tomu zabránit?

• Posuzování potřebnosti a dopadů evropských zákonů v novém kabátu

• Jak se kontroluje kvalita evropských zákonů

• Délka a efektivita českých insolvencí

• Kvalita justice v ČR a zbytku EU

• Jak je česká justice efektivní ve srovnání se zbytkem EU?

• Srovnávání nezávislosti justice v EU – jak je na tom ČR?

• Evropská unie přestává regulovat, začíná „refitovat“

• Fitness a REFIT aneb recepty na lepší kondici evropských zákonů

• Boj s přebujelou legislativou na britský způsob

Jak vytvářet kvalitní zákony:

• Chytrá pravidla pro dekádu 2020

• Metoda „pošťouchnutí“ aneb jak správně využít lidskou iracionalitu při tvorbě pravidel

• Chytrá pravidla ve Francii

• Chytrá pravidla v USA

• Hodnocení účinků existujících zákonů před přijetím zákonů nových

• Rovnost či nerovnost příležitostí? Regulovat nebo nechat být?

• Sociálně spravedlivá pravidla v době digitální

• Jak účinně konzultovat návrhy právních předpisů?

• Kdy a jak využít v právu behaviorální studie zkoumající lidské chování?

• Nové trendy v EU: pravidla založená na lidském chování

• Proč máme blbé zákony?

• Vytváření kvalitních právních předpisů - zhodnocení, jak na tom jsme

• Jak předcházet obcházení zákonů?

• Jak zlepšit srozumitelnost zákonů?

• Jak ovlivnit evropské zákony?

• Když reguluje Unie aneb lepší pravidla pro Evropu

• Jak vytvořit pravidla, která lidem rozumí?

• Dobrý zákon v deseti krocích

• Jak psát kvalitní zákony

• Nepsat zákony pro kočku

• Proč nelze přestat vytvářet nové zákony?

• Jak psát zákony, aby se používaly?

• Jak vytvořit pravidla, aby trh fungoval?

• Proč trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

• Kdy trh nefunguje a je třeba přijmout pravidla?

Chytrá pravidla proti klamavým praktikám:

• Jak se bránit proti zakázaným zneužívajícím klauzulím ve spotřebitelských smlouvách?

• Spotřebitelské smlouvy nesmí být nepřiměřené a zjevně nevyvážené

• Podnikatel informuje spotřebitele jasně a srozumitelně…

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST TŘETÍ – ZKRATKY A ZKRATY V UVAŽOVÁNÍ

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST DRUHÁ – NEPODLOŽENÉ DOMNĚNKY

• Pohnutky, předsudky a pravidla pro správné rozhodování… ČÁST PRVNÍ – POKŘIVENÉ PREFERENCE

• Chytrá pravidla aneb pošťouchnutí místo zákazu

Srozumitelnost práva v prostoru a čase:

• ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024

• Vymahatelnost práva v kontextu rozkrývání vlastnických struktur

• Vymahatelnost jako předpoklad srozumitelnosti práva

• Právní nejistota, její zdroje a důsledky

• Srozumitelnost práva v praxi: co je to podíl a jak ho registrovat?

• Srozumitelnost práva v návrhu programového prohlášení vlády 2017

• (R)evoluce ve srozumitelnosti práva

• Právo s rozumem aneb s-rozum-(m)itelnost práva

• VeKLEP aneb příprava zákonů konečně on-line

• Zákaz zneužití práva

• Co znamená srozumitelnost práva?

• Jak zabránit devalvaci práva?

• Jak změřit srozumitelnost práva?

• Jak mohou pravidla vývoje softwaru pomoci zjednodušit právo?

• Právo jako kód

• Srozumitelnost práva ve Spojených státech

• (Britské) právo přístupné online všem

• Britský model „dobrého práva“ aneb jak na to jdou za Kanálem

• Jak učinit právo (ne)srozumitelným aneb historky z praxe

• Srozumitelnost práva v podání Ústavního soudu

• Srozumitelnost a předvídatelnost zákonů v ČR aneb proč to u nás nejde?

• Zásada srozumitelnosti a právní jistoty v evropském právu

• Zásada srozumitelnosti práva v zahraničí

• Evropský soud pro lidská práva vyžaduje srozumitelnost práva

• Věčný boj za srozumitelnost práva aneb krátký pohled do historie

• Zásada srozumitelnosti práva ve Francii

Právní principy:

• Právo na spravedlivý proces: férově a s rovnými zbraněmi

• Právo na spravedlivý proces: nezávisle a nestranně

• Právo na spravedlivý proces přímo a účinně

• Nezávislost a nestrannost soudů: kritéria štrasburského soudu